Spatiu Publicitar
comunicate
Poll: Flori preferate
Care sunt florile dumneavoastra preferate?
Newsletter
Email:

ADRESE INSTITUTII

NUME: Administratia Prezidentiala
Descriere: ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA opereaza in Romania.Structura Organizatorica :Departamentul Securitatii Nationale, Departamentul Constitutional Legislativ, Departamentul pentru Relatia cu Autoritatile Publice si Societatea Civila, Departamentul de Planificare si Analiza Politica, Departamentul de Politici Economice si Sociale, Departamentul Relatii Internationale, Departamentul de Comunicare Publica, Departamentul de Sanatate Publica, Departamentul de Educatie si Cercetare, Departamentul Managementu
Website: http://www.presidency.ro
 
NUME: Guvernul Romaniei
Descriere: Guvernul Romaniei reprezinta puterea executiva in Romania.
Website: http://www.guv.ro
 
NUME: Senatul Romaniei
Descriere: Senatul Romaniei este una din cele doua camere a Parlamentului bicameral al Romaniei. La fel ca si cealalta camera, Camera Deputatilor, Senatul este ales prin vot prin universal, liber, secret si direct de catre cetatenii cu drept de vot ai Romaniei.in prezent locatia Senatului Romaniei se afla in Bucuresti in Palatul Parlamentului.
Website: http://www.senat.ro
 
 
NUME: Camera Deputatilor
Descriere: Serviciile Camerei Deputatilor asigura conditiile organizatorice, materiale si asistenta de specialitate pentru pregatirea si desfasurarea activitatii parlamentare la sediul acesteia si in circumscriptiile electorale.
Website: http://www.cdep.ro
 
NUME: Curtea Constitutionala
Descriere: Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei.Curtea Constitutionala se compune din noua judecatori, numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.Trei judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei.Judecatorii Curtii Constitutionale aleg, prin vot secret, presedintele acesteia, pentru o perioada de 3 ani.Curtea Constitutionala se innoieste cu o treime din judecatorii ei, din 3 in 3 ani, in conditiile prevazu
Website: http://www.ccr.ro
 
NUME: Consiliul Legislativ
Descriere: Dupa inventarierea si reexaminarea vechiului sistem legislativ si dupa efectuarea unei vaste asanari legislative, care a presupus abrogarea a mii de acte normative anterioare Constitutiei, a fost elaborat un repertoriu legislativ general si complet care cuprinde evidenta cronologica a tuturor actelor normative in vigoare si un index alfabetic de notiuni pentru identificarea oricarui act normativ, precum si un inventar al actelor normative abrogate. Ulterior, in practica Consiliului Legislativ s-
Website: http://www.clr.ro
 
NUME: Curtea de Conturi
Descriere: Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale Sector ului public. in conditiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti specializate."Biroul Relatii Publice din cadrul sediului central al Curtii de Conturi a Romaniei este singura structura imputernicita sa dea curs solicitarilor privind informarea publica directa.
Website: http://www.rcc.ro
 
NUME: Directia Nationala Anticoruptie
Descriere: Directia Nationala Anticoruptie este organizata ca structura cu personalitate juridica, in cadrul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, si este specializata in combaterea infractiunilor de coruptie, potrivit legii.Directia Nationala Anticoruptie isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic si este independenta in raport cu instantele judecatoresti si cu parchetele de pe langa acestea, precum si in relatiile cu
Website: http://www.pna.ro
 
NUME: Garda Financiara
Descriere: Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Website: http://www.gardafinanciara.ro
 
NUME: Politia Romana
Descriere: Politia Romana este una din cele mai importante institutii in infaptuirea actului de justitie.Finalizarea reformei, prin indeplinirea sarcinilor asumate de Romania in negocierile cu Uniunea Europeana si realizarea unei institutii politienesti pe principii democratice si moderne, aflata in serviciul cetateanului, reprezinta obiective strategice ale Politiei Romane.
Website: http://www.politiaromana.ro
 
NUME: Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane
Descriere: Jandarmeria Romana prin structurile sale specializate, are urmatoarele atributii:* Apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private* Prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor incalcari ale legilor in vigoare* Combaterea actelor de terorism* Protectia institutiilor fundamentale ale statului* Executarea unor misiuni internationale
Website: http://www.jandarmeriaromana.ro
 
NUME: Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
Descriere: IGSU infiintat prin fuziunea Comandamentului Protectiei Civile si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari ca unitate subordonata Ministerului Administratiei si Internelor. IGSU coordoneaza toate organizatiile implicate in managementul situatiilor de urgenta, in concordanta cu reglementarile internationale.
Website: http://www.igsu.ro
 
NUME: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Descriere: Misiunea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor este de a pune in aplicare legislatia din domeniul asigurarilor impartial, cu onestitate si promptitudine; de a proteja, in temeiul legii, consumatorii de produse de asigurari; de a incuraja formarea unei piete sanatoase a asigurarilor; de a promova necesitatea unei mai bune serviri a interesului public.
Website: http://www.csa-isc.ro
 
NUME: Cancelaria Primului Ministru
Descriere: Cancelaria Primului-Ministru este o structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, fiind coordonata direct de catre Primul-Ministru. Cancelaria trebuie sa fie in primul rand o punte de comunicare intre Primul Ministru si societatea civila privind exercitiul puterii executive din Romania.
Website: http://www.cancelarie.ro
 
NUME: Secretariatul General al Guvernului
Descriere: Secretariatul General al Guvernului (SGG) functioneaza ca structura in aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridica, avand rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti.
Website: http://www.sgg.ro
 
NUME: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
Descriere: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, este un organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, fiind autoritate unica de reglementare, evidenta prin registre nationale, supraveghere, autorizare, arbitraj si constatare tehnico-stiintifica in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe
Website: http://www.orda.ro
 
NUME: Consiliul Concurentei
Descriere: Consiliul Concurentei este autoritatea administrativa autonoma care are drept scop protejarea si stimularea concurentei pentru asigurarea unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor. Calitatea de membru al Consiliului Concurentei este incompatibila cu exercitarea oricarei alte activitati profesionale sau de consultanta, cu participarea la conducerea sau administrareae unor entitati publice ori private sau cu detinerea de functii sau demnitati publice, cu exce
Website: http://www.consiliulconcurentei.ro
 
NUME: Oficiul National al Registrului Comertului
Descriere: Registrul comertului reapare in peisajul economic romanesc dupa o absentade 40 de ani fiind infiintat in temeiul Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca institutie specifica economiei de piata. Registrul Comertului este organizat pe 2 niveluri- nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si care functioneaza pe linga fiecare Tribunal- nivel national reprezentat de Oficiul Na
Website: http://www.onrc.ro
 
NUME: Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Descriere: Camera de Comert si Industrie a Romaniei este o organizatie neguvernamentala, cu caracter autonom, care sustine interesele comunitatii de afaceri si, in special pe cele ale membrilor sai, in dialogul cu institutiile statului si organismele internationale. CCIR actioneaza pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent si propice dezvoltarii Sector ului privat, unei economii de piata reale, durabile si deschise spre exterior.
Website: http://www.ccir.ro
 
NUME: Casa de Asigurari de Sanatate - Bucuresti
Descriere: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, al carei principal obiect de activitate il reprezinta asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.
Website: http://www.casmb.ro
 
NUME: Inspectoratul Teritorial de Munca - Bucuresti
Descriere: Inspectoratul Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti este un organ de specialitate aflat in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca la toate persoanele juridice si fizice din Sector ul public, mixt, privat si alte categorii de angajatori, cu exceptiile prevazute de lege.
Website: http://www.itmbucuresti.ro
 
NUME: Tribunalul Bucuresti
Descriere: Activitatea Tribunalul Bucuresti, Forta suprema, decizionala, a legislatiei din Romania
Website: http://www.tmb.ro
 
NUME: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Descriere: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania -Reprezinta profesia contabila din Romania
Website: http://www.ceccar.ro
 
NUME: Autoritatea Nationala a Vamilor
Descriere: Autoritatea vamala este o institutie complexa care joaca un rol fundamental atat din punct de vedere al fiscalitatii, indeplinind totodata si functia de instrument de protectie a economiei nationale cu un efect semnificativ asupra sistemului social si de aparare a natiunii.
Website: http://www.customs.ro
 
NUME: Avocatul Poporului
Descriere: Institutia Avocatul Poporului este autoritatea publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, in conditiile legii. Avocatul Poporului nu poate fi obligat de nimeni sa se supuna instructiunilor sau dispozitiilor sale.Activitatrea Avocatului Poporului, a adjunctilor sai si salariatilor care lucreaza sub autoritatea acestora are caracter public. Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confidential al activitatii sale.
Website: http://www.avp.ro
 
NUME: Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Descriere: Agentia Nationala a Functionarilor Publici a fost infiintata prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ca un organ central de specialitate al administratiei publice cu competente in domeniul managementului functiilor si functionarilor publici. Initial, Agentia Nationala a Functionarilor Publici a functionat in subordinea directa a Guvernului. Atributiile principale: elaborarea cadrului legislativ privind functia si functionarii publici;colaborarea cu alte institutii din tar
Website: http://www.anfp.gov.ro
 
NUME: Consiliul Roman pentru Publicitate
Descriere: Consiliul Roman pentru Publicitate este o organizatie profesionala, non-guvernamen-tala, non-profit, independenta, infiintata in anul 1999, cu scopul de a sprijini dezvoltarea in Romania a unui mediu de afaceri decent si onest, potrivit Codului de Practica in Publicitate pe care l-a elaborat.
Website: http://www.rac.ro
 
NUME: Camera Auditorilor Financiari din Romania
Descriere: Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din Romania ("CAFR") este de a construi pe o baza solida, identitatea si recunoasterea publica a profesiei de auditor financiar din Romania, avand ca obiectiv principal dezvoltarea sustinuta a profesiei si intarirea acesteia cu Standardele de Audit si Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrala a Standardelor Internationale si a Codului de etica al IFAC, care sa permita auditorilor financiari, mem
Website: http://www.cafr.ro
 
NUME: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Descriere: Interesul special al companiilor internationale si locale si cadrul legal atractiv si flexibil s-au materializat in numeroase licente acordate in domeniul activitatilor miniere in urma rundelor de licitatie organizate de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Romania este cunoscuta ca o tara cu un potential deosebit in domeniul resurselor minerale, in special petrol, gaze naturale, sare, aur, argint si metale neferoase. Din punct de vedere istoric, industria minera din Romania s-a afla
Website: http://www.namr.ro
 
NUME: Agentia Romana pentru Investitii Straine
Descriere: Tehnologia importata incepe sa-si arate tot mai mult roadele. Practic, conform pietei financiare, modernizarile tehnologice si deprecierea monedei nationale au fost principalele cauze care au condus la cresterea exporturilor. Potrivit analistilor, avem de-a face cu o imbunatatire structurala a exporturilor, sustinuta, Investitiile internationale controlate de stat - asa-numitele fonduri suverane de investitii - fac subiectul unor dezbateri intense.
Website: http://www.arisinvest.ro
 
NUME: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Descriere: A.V.A.S. desfasoara toate activitatile legate de exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile si companiile nationale si la celelalte societati comerciale prevazute in anexa la O.U.G. 101/2006, precum si asupra filialelor acestora din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului. A.V.A.S. este ordonator principal de credite pentru fondurile care se aloca, potrivit legii, pentru operatorii economici prevazuti in anexa la O.U.G. 101/2006. (AVAS), institutie de specialitate a ad
Website: http://www.avas.gov.ro
 
NUME: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Descriere: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, urmareste adaptarea legislatiei romanesti in domeniul combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului la aquis-ul comunitar. ONPCSB a inceput implementarea Proiectului Phare RO "Programul integrat pentru intarirea capacitatii institutiilor romanesti implicate in combaterea spalarii banilor, a finantarii terorismului si crimei organizate".
Website: http://www.onpcsb.ro
 
NUME: Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Descriere: Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANRC) si-a inceput activitatea la data de 25 septembrie 2002, fiind infiintata in scopul de a promova concurenta in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale si de a proteja drepturile si interesele utilizatorilor de servicii si retele de comunicatii electronice si de servicii postale, in ceea ce priveste transparenta furnizorilor fata de utilizatori referitoare la tarife si conditiile de utilizare a serviciilor, dar si in
Website: http://www.anrcti.ro
 
NUME: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Descriere: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) reprezinta autoritatea nationala in domeniul reglementarii, autorizarii si al controlului activitatilor nucleare din Romania. CNCAN are personalitate juridica si se afla in subordinea Primului Ministru, Conform legii, CNCAN are in sfera sa de competente urmatoarele domenii: Securitatea nucleara; Protectia la radiatii; Managementul calitatii in domeniul nuclear;Raspunderea civila in caz de daune nucleare; Gospodarirea deseurilor ra
Website: http://www.cncan.ro
 
NUME: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
Descriere: Obiectivele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania sunt duse la indeplinire de catre expertii Directiei generale investigatii, sub coordonarea Comitetului director si a Consiliului de onoare, alcatuit din 11 personalitati marcante ale societatii civile, numite prin decizie a primului-ministru. Infiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, potrivit H.G. 1724 / 21.12.2005, s-a produs intr-un moment cand societatea civila reclama lipsa unor acti
Website: http://www.crimelecomunismului.ro
 
NUME: Agentia Nationala pentru Sport
Descriere: Agentia Nationala pentru Sport este organul de specialitate care coordoneaza activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului, in temeiul Legii Educatiei Fizice si Sportului, Legea nr.69/28 aprilie 2000.
Website: http://www.gov-sport.ro
 
NUME: Agentia Nationala Anti-Doping
Descriere: Agentia Nationala Anti-Doping este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, coordonata de catre Primul-Ministru prin Cancelaria Primului-Ministru, cu autonomie decizionala in activitatea anti-doping. in cadrul Agentiei functioneaza urmatoarele directii: Directia Relatii Internationale, Integrare Europeana si Comunicare, Directia Economica, Resurse Umane si Administrativ, Directia Cercetare si Laborator Control Doping, Direct
Website: http://www.anad.gov.ro
 
NUME: Inspectoratul de Stat in Constructii
Descriere: Institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Guvernului Romaniei si in coordonarea Primului - Ministru, prin Cancelaria Primului - Ministru, Inspectoratul de Stat in Constructii isi desfasoara activitatea ca organism de control in domeniul calitatii constructiilor, disciplinei in urbanism, supravegherii pietei produselor pentru constructii si avizarii investitiilor din fonduri publice.
Website: http://www.isc-web.ro
 
NUME: Institutul National de Statistica
Descriere: Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat. Atributii: elaboreaza sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile si standardele specifice de obtinere a indicatorilor; organizeaza si conduce cercetarile statistice referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensaminte, anchete statistice totale sau prin sondaje, culege
Website: http://www.insse.ro

Gaseste-ti jumatatea online

Acest lucru se datoreaza faptului ca este o modalitate eficienta, care ne ofera sansa de a cunoaste mai multe femei Bucuresti intr-un timp mai scurt ...
Articol intreg

Despre prietenie

Sa nu legi niciodata prietenie cu omul pe care nu-l poti respecta (Charles Darwin)

Ecocardiografia Doppler - Carte si informatii generale

In principiu, ecocardiografia este un procedeu medical prin care inima este explorata cu ajutorul ultrasunetelor. Exista mai multe tipuri ale acestui procedeu, cele mai frecvente fiind:
Horoscop
Horoscop Berbec Horoscop Taur Horoscop Gemeni Horoscop Rac Horoscop Leu Horoscop Fecioara Horoscop Balanta Horoscop Scorpion Horoscop Sagetator Horoscop Capricorn Horoscop Varsator Horoscop Pesti